Priser

3 timer – 2500,-

 

8 timer – 3750,-

1 døgn – 5000,-

Tube/vannski – 200,-

REDNINGSVEST 150,-

Lengre/kortere leie/ – ta kontakt

Alle priser er inkludert redningsvest – HENTES MED FULL TANK LEVERES MED FULL TANK.

REGLER OG SIKKERHET

Båtfører bevis eller født før 1980

For å leie må du være født før 01.01.1980 eller være over 16 år og ha båtførerbevis.

Vannhøyde

Det skal aldri kjøres på grunnere vann enn 90 cm slik at det ikke Kommer sand, småstein og andre ting inn i jet pumpen. Vannscooteren er som en støvsuger under og suger inn småstein og sand inn ved grunt vann.

KRYSSENDE BØLGER

Føreren må ta godt tak i styret og holde begge føttene på fot brettene.

Reduser hastigheten.

Passasjeren må ta godt tak i håndtakene med begge hendene og holde begge føttene på fot BRETTENE.

VÆR alltid forberedt på å styre og holde balansen.

ved passering av bølger må du løfte kroppen litt for og absorbere støtene med benene. Ved kryssing av kjølvann må du alltid holde god avstand til andre fartøy.

stoppe og legge til kai

NÅR DU SLIPPER GASSPAKEN BREMSES VANNSCOOTEREN AV VANNET MOT SKROGET. STOPP LENGDEN VARIERER MED VEKT, HASTIGHET, FORHOLDHOLDENE PÅ VANNFLATEN, VIND OG VINDRETNING SAMT STRØM.

legge til land

VANNSCOOTEREN SKAL IKKE KJØRES OPP PÅ STRANDEN. kJØR SAKTE MOT STRANDEN OG SLÅ AV MOTOREN FØR DYBDEN ER MINDRE ENN 90CM UNDER DEN LAVESTE BAKRE DELEN AV SKROGET. dERETTER TREKKER DU VANNSCOOTEREN MANUELT OPP PÅ STRANDEN. gJENTA PROSEDYREN BAKLENGS NÅR DU SKAL UT PÅ VANNET IGJEN.

Sjøvettreglene:

1. TENK SIKKERHET
2. TA MED NØDVENDIG UTSTYR
3. RESPEKTER VÆR OG FARVANN
4. FØLG SJØVEISREGLENE
5. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG
6. VÆR UTHVILT OG EDRU
7. VIS HENSYN

Bryggemoro AS